Dragons Rioting Chapter 36.2, next Dragons Rioting Chapter 37

Một thằng bị mắc hội chứng hentai một loại bệnh khá hiếm, chuyển đến học tại trường có đến 99% học sinh là con gái.  NGày đầu tiên nhập trường đã phải chứng kiến cảnh đánh nhau. Hàng họ nay tứ tung....., Chapter 36.2

Dragons Rioting

/ Chapter 36.2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212