DotA 2 Comic Những Giai Thoại Về Mỹ Hầu Vương - 1, next DotA 2 Comic Những 2

Tổng hợp những tập truyện chính thức xoay quanh tựa game Defense of the Ancients (gọi tắt theo tiếng anh là Đót Ây [DotA]) được phát hành bởi Valve với nội dung chủ yếu là về những vị tướng được sử dụng trong game. , Những Giai Thoại Về Mỹ Hầu Vương - 1

DotA 2 Comic

/ Những Giai Thoại Về Mỹ Hầu Vương - 1
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2