DotA 2 Comic Một Hành Trình Mới - 2, next DotA 2 Comic Một 3

Tổng hợp những tập truyện chính thức xoay quanh tựa game Defense of the Ancients (gọi tắt theo tiếng anh là Đót Ây [DotA]) được phát hành bởi Valve với nội dung chủ yếu là về những vị tướng được sử dụng trong game. , Một Hành Trình Mới - 2

DotA 2 Comic

/ Một Hành Trình Mới - 2
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212