DotA 2 Comic

DotA 2 Comic

DotA 2 Comic

DotA 2 Comic

Nội dung mô tả

Tổng hợp những tập truyện chính thức xoay quanh tựa game Defense of the Ancients (gọi tắt theo tiếng anh là Đót Ây [DotA]) được phát hành bởi Valve với nội dung chủ yếu là về những vị tướng được sử dụng trong game.

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504