Đông Phương Bất Bại Chapter 6, next Đông Phương Bất Bại Chapter 7

Tác phẩm đầu tay thành danh của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành. Các bạn sẽ gặp lại Đoạn Không, Nhất Kiếm, Thiết Huyết Hoàng quen thuộc.   , Chapter 6

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212