Dịch Vụ Trả Thù Thiếu Phụ (1), next Dịch Vụ Trả Thù Thiếu 2

Câu chuyện nói về Kamo và cộng sự của anh ta, Tora. Là những người làm việc trong thế giới ngầm với tư cách là "được trả tiền để trả thù”, đảm nhận công việc từ những khách hàng bị bạc đãi, là nạn nhân của bạo lực gia đình… và tìm cách để trả thù cho những bất công đối với họ , Thiếu Phụ (1)

Dịch Vụ Trả Thù

/ Thiếu Phụ (1)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804