Dịch Vụ Trả Thù BreakFast Club (1), next Dịch Vụ Trả Thù BreakFast 2

Câu chuyện nói về Kamo và cộng sự của anh ta, Tora. Là những người làm việc trong thế giới ngầm với tư cách là "được trả tiền để trả thù”, đảm nhận công việc từ những khách hàng bị bạc đãi, là nạn nhân của bạo lực gia đình… và tìm cách để trả thù cho những bất công đối với họ , BreakFast Club (1)

Dịch Vụ Trả Thù

/ BreakFast Club (1)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19