Dị Giới Tam Tuyệt - Trinity Wonder Kỳ 56, next Dị Giới Tam Tuyệt - Trinity Wonder Kỳ 57

Từ bộ đôi tác giả của series The Breaker - Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tuyệt cường cao thủ, một tuyệt đỉnh pháp sư và một tuyệt thế kỳ nữ chạm mặt nhau giữa không - thời gian mà hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nhau? , Kỳ 56

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2