Dị Giới Tam Tuyệt - Trinity Wonder

Dị Giới Tam Tuyệt - Trinity Wonder

Dị Giới Tam Tuyệt - Trinity Wonder

Dị Giới Tam Tuyệt - Trinity Wonder

Nội dung mô tả

Từ bộ đôi tác giả của series The Breaker - Chuyện gì sẽ xảy ra khi một tuyệt cường cao thủ, một tuyệt đỉnh pháp sư và một tuyệt thế kỳ nữ chạm mặt nhau giữa không - thời gian mà hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của nhau?

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2