Dendrobates Chapter 36, next Dendrobates Chapter 37

Truyện mới! Khá là máu me! Nội dung truyện nói về hành trình thực thi công lý của một sát thủ đội lốt "nhân viên văn phòng”! Mời mọi người thưởng thức , Chapter 36

Dendrobates

/ Chapter 36
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19