Dendrobates Chapter 35, next Dendrobates Chapter 36

Truyện mới! Khá là máu me! Nội dung truyện nói về hành trình thực thi công lý của một sát thủ đội lốt "nhân viên văn phòng”! Mời mọi người thưởng thức , Chapter 35

Dendrobates

/ Chapter 35
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19