Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot] One Shot Issue

Sau cái chết của Logan, Cap và Pool đã cùng nhau tham gia một phi vụ nhằm bảo đảm cho The Wolverine thực sự được "yên nghỉ". , One Shot Issue

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19