Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]

Sau cái chết của Logan, Cap và Pool đã cùng nhau tham gia một phi vụ nhằm bảo đảm cho The Wolverine thực sự được "yên nghỉ".

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]

Nội dung mô tả

Sau cái chết của Logan, Cap và Pool đã cùng nhau tham gia một phi vụ nhằm bảo đảm cho The Wolverine thực sự được "yên nghỉ".

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009