Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Lập trình viên 29 tuổi Suzuki Ichirou, trong một lần bị triệu hồi vào chính game do anh ta làm.

Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Death March Kara Hajimaru Isekai Kyousou Kyoku

Nội dung mô tả

Lập trình viên 29 tuổi Suzuki Ichirou, trong một lần bị triệu hồi vào chính game do anh ta làm.

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009