Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 Chapter 56, next Đấu phá thương khung Ngoại Truyện - Dược Lão Truyền Kỳ Season 2 Chapter 57

Đây là cuộc phiêu lưu của huyền thoại luyện dược - Dược Trần, người mà sau này đã trở thành sư phụ Viêm đế - Tiêu Viêm Do Season 1 bên tàu ngưng scan, ad đang liên hệ với bạn bè bên đó tuồn về cho anh em Ad tóm tắt lại phần 1 những chap chưa dịch : Dược trần bị dược sung và dược phong hãm hại, vu cho tội ăn trộm thánh dược của dược tộc, khiến mẹ bị xử tử, dược trần được anh của la thụ giúp đỡ trốn ra khỏi đại lao..., Chapter 56

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212