Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 9: Tích Lịch Chiến Thần, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 10

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 9: Tích Lịch Chiến Thần

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 9: Tích Lịch Chiến Thần
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212