Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 7: Nồi cháo của Phật Đà, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 8

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 7: Nồi cháo của Phật Đà

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 7: Nồi cháo của Phật Đà
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212