Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 6: Phong ấn, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 7

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 6: Phong ấn

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 6: Phong ấn
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212