Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 3: Truy sát, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 4

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 3: Truy sát

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 3: Truy sát
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212