Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 29: Họa bất đơn hành, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 30

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 29: Họa bất đơn hành

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 29: Họa bất đơn hành
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212