Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 19: Cát Tường Thiên, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 20

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 19: Cát Tường Thiên

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 19: Cát Tường Thiên
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212