Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 18: Đào Hoa Tiên Cảnh, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 19

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 18: Đào Hoa Tiên Cảnh

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 18: Đào Hoa Tiên Cảnh
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212