Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 12: Đường hầm thời gian, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 13

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 12: Đường hầm thời gian

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 12: Đường hầm thời gian
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212