Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 1: Đấu Chiến Thắng Phật, next Đấu Chiến Thắng Phật Chapter 2

Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma? Đón xem trọn bộ tại: Comicvn.net , Chapter 1: Đấu Chiến Thắng Phật

Đấu Chiến Thắng Phật

/ Chapter 1: Đấu Chiến Thắng Phật
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212