Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy Chương 7, next Daredevil/Punisher: Seventh Circle | Vòng Xuyến Thứ Bảy Chương 8

Sự chuyển đổi địa điểm đơn thuần của một trong những vụ án của Matt Murdock trở nên phức tạp khi Punisher muốn cho bị cáo ra đi...vĩnh viễn! Nếu Daredevil và Blindspot muốn đưa tên xã hội đen này đi xử án, họ sẽ phải vận dụng mọi mưu lược có thể. Tất cả những Frank cần để đạt được mục đích chỉ là một viên đạn. Cuộc rượt đuổi bắt đầu! , Chương 7

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212