Đại Nghịch Chi Môn Chapter 6, next Đại Nghịch Chi Môn Chapter 7

Đại Hi Vương Triều minh pháp ti thủ tọa phương tranh, ghét ác như thù, gây thù hằn vô số, bị ác nhân vây công, vẫn lạc tại thương Man Sơn, linh hồn trùng sinh trên thân một tiểu hài nhi yếu kém, mang theo trí nhớ của kiếp trước, lấy một bầu nhiệt huyết chi khí, lấy ác trừ ác, lấy tà chế tà, một đường sát phạt quả đoán..., Chapter 6

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804