Đại chiến Valkyrie - Shuumatsu no Valkyrie Chapter 11, next Đại chiến Valkyrie - Shuumatsu no Valkyrie Chapter 12

Các vị thần mở hội nghị để bàn về sự sống còn của nhân loại. Tất cả đều quyết định "kết liễu" con người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng cách đề nghị 1 cuộc chiến giữa thần và người. Cuộc chiến quyết định số phận của nhân loại này sẽ ra sao? Xin mời đón đọc. , Chapter 11

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19