Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chapter 7, next Cực Phẩm Tu Chân Thiếu Niên Chapter 8

Thiếu niên tu chân mạnh nhất Cửu Châu Đại Lục, vì tu luyện cấm kỵ tâm pháp mà bị gia tộc hành hình, được mẫu thân cứu, ngoài ý muốn xuyên không tới Địa cầu, từ nay về sau mở ra con đường tu chân nơi đô thị đầy diễm ngộ      Action,Adventure,Huyền Huyễn,Manhua,Xuyên không - Hồi Sinh , Chapter 7

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212