Conquests - Chiến Chinh Quân Đoàn Của Sinh Sôi (4), next Conquests - Chiến Chinh Quân 5

Bộ truyện là một mảng của hỗn chiến tranh đoạt bờ cõi giữa những tộc người thời cổ đại, với mốc thời gian một thiên niên kỷ trước Công nguyên, xoay quanh hai tộc người lớn là Scythia và Hittie, với nhân tố chính là Quân Đoàn Của Sinh Sôi (The Horde of the Living) và một ký thư đến từ Babylon. *Đây là truyện về thời kỳ cổ đại, bên cạnh đó là sự thoáng đạt ở Âu Châu, do đó những hình ảnh nude và bán nude sẽ có tương đối nhiều, không dành cho độc giả nhỏ tuổi theo dõi. , Quân Đoàn Của Sinh Sôi (4)

Conquests - Chiến Chinh

/ Quân Đoàn Của Sinh Sôi (4)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212