Claws Of Darkness Chapter 1, next Claws Of Darkness Chapter 2

Nicholas Bane, một thợ săn ma cà rồng, với xuất thân và năng lực bí ẩn, đến thành phố Santa Anna, Mexico, để giúp một cha xứ Gerado, lần theo dấu vết những vụ thảm sát kinh dị... , Chapter 1

Claws Of Darkness

/ Chapter 1
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212