Chư Thiên Ký Chapter 174, next Chư Thiên Ký Chapter 175

a phù thế giới là 1 giới trong chư thiên vạn giới, 10 vạn năm sinh, 10 vạn năm diệt, thế gian vạn vật hàng tỷ sinh linh, liền tại đây 20 vạn năm một lần sinh diệt ở giữa trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngừng, đến 1 ngày, linh hồn của 1 thiếu niên chết đi vài vạn năm trước ở tàng kiếm các tỉnh lại… , Chapter 174

Chư Thiên Ký

/ Chapter 174
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 12/07/19 2804