Chimamire Sukeban Chainsaw Chapter 29, next Chimamire Sukeban Chainsaw Chapter 30

Geeko Nokomura – một cô gái đang phải đơn độc để chiến đấu lại với cô bạn cùng lớp Nero Aoi – người đã biến tất cả những bạn học của mình thành Zombie. Để tiếp cận được Nero, Geeko buộc lòng phải tiêu diệt những người bạn cùng lớp đã bị hóa thành Zombie của mình. 1 bộ truyện dữ cmn dội , Chapter 29

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212