Change The World Chapter 14, next Change The World Chapter 15

Saitou Yuichi một tên vô dụng, có thể nói là cặn bã, rác rưởi của xã hội chuẩn bị định tự lúc đầu năm mới. Nào ngờ một cuộc gặp mặt bất ngờ đã khiến thay đổi vận mệnh tương lai của cậu... , Chapter 14

Change The World

/ Chapter 14
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19