Capcom vs SNK Ngoại truyện Chapter 6: Không nỡ rời xa, next Capcom vs SNK Ngoại truyện Chapter 7

Bộ truyện phóng tác theo game Capcom vs SNK, tổng hợp tất cả nhân vật game kinh điển một thời của KOF, SF, Samurai... Một bộ truyện không thể bỏ qua , Chapter 6: Không nỡ rời xa

Capcom vs SNK Ngoại truyện

/ Chapter 6: Không nỡ rời xa
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19