Broken Moon: Legends Of The Deep - Trăng Tàn: Huyền Kỳ Nơi Sâu Thẳm

Tiếp nối thành công từ phần 1, nhóm tác giả tiến hành cho ra mắt phần 2 với phần nội dung mới xoay quanh những ngư dân tại khu vực Nebraska, những con người đang phải từng ngày vật lộn với cuộc sống bị đe doạ bởi những quái vật đến từ những chốn sâu thẳm nhất dưới đại dương.

Broken Moon: Legends Of The Deep - Trăng Tàn: Huyền Kỳ Nơi Sâu Thẳm

Broken Moon: Legends Of The Deep - Trăng Tàn: Huyền Kỳ Nơi Sâu Thẳm

Nội dung mô tả

Tiếp nối thành công từ phần 1, nhóm tác giả tiến hành cho ra mắt phần 2 với phần nội dung mới xoay quanh những ngư dân tại khu vực Nebraska, những con người đang phải từng ngày vật lộn với cuộc sống bị đe doạ bởi những quái vật đến từ những chốn sâu thẳm nhất dưới đại dương.

Chương

  • Version 0 - .Lượt xem
      • 2A19/11/2018939
      • 1B02/11/20182231
      • 1A30/10/20183919

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19
Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1504 FAbet 2502