Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc - ERASED Chapter 19, next Thị trấn nơi chỉ mình tôi lưu lạc - ERASED Chapter 20

Fujinuma Satoru là một họa sĩ manga có khát vọng nhưng bản thảo của anh luôn bị từ chối, và bị nói "cậu chưa đặt đủ cái tôi vào trong đó”. Anh sống qua ngày bằng việc làm nhân viên giao bánh pizza. Một ngày, khi đang đi giao pizza, anh bỗng "nhận thấy” gì đó và bị vướng vào tai nạn… Nhóm dịch: BlogTruyen.Com , Chapter 19

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19