Bloody Girl Part 4B: Cực Lạc, next Bloody Girl Part 5

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ.   , Part 4B: Cực Lạc

Bloody Girl

/ Part 4B: Cực Lạc
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212