Bloody Girl Part 15A: Trả thù, next Bloody Girl Part 16

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ.   , Part 15A: Trả thù

Bloody Girl

/ Part 15A: Trả thù
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212