Bloody Girl Part 12B: Tội và Trừng, next Bloody Girl Part 13

Cuộc sống về đêm với muôn màu muôn vẻ, bên ngoài nét phồn hoa giả tạo là mặt xấu ác lòng người. Một Má Mì xinh đẹp nhìn đời bằng thế giới quan riêng và cách xử lí riêng đầy mùi... bạo lực. Một tác phẩm mới xuất bản của Ngưu Lão, tác giả Người Trong Giang Hồ.   , Part 12B: Tội và Trừng

Bloody Girl

/ Part 12B: Tội và Trừng
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212