Bầu Chọn Hiến Vật Chapter 48, next Bầu Chọn Hiến Vật Chapter 49

Cuộc sống hằng ngày của những học sinh lớp 2-c trường yanagizawa bị đảo lộn bởi một ứng dụng mang tên "Bầu chọn hiến vật”. Những người trở thành Hiến vật sẽ phải chịu "Cái chết xã hội”! Những thứ đó nghĩa là sao? Liệu có còn điều gì uẩn khúc đằng sau nó...? , Chapter 48

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19