Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch 2B, next Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch 3

Trong một thế giới mà Joker được dứt bệnh và vào vai thiện, còn Batman thì đi quá giới hạn của mình mà không ai ngăn được, cùng với việc Alfred nằm hấp hối, liệu điều gì sẽ xảy đến với Gotham khi Batman bị bắt giữ và giam lỏng tại Nhà Thương Điên Arkham, còn Joker lại trở thành Hiệp Sĩ Minh Bạch? , 2B

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19