Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Trong một thế giới mà Joker được dứt bệnh và vào vai thiện, còn Batman thì đi quá giới hạn của mình mà không ai ngăn được, cùng với việc Alfred nằm hấp hối, liệu điều gì sẽ xảy đến với Gotham khi Batman bị bắt giữ và giam lỏng tại Nhà Thương Điên Arkham, còn Joker lại trở thành Hiệp Sĩ Minh Bạch?

Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Batman: White Knight - Hiệp Sĩ Minh Bạch

Nội dung mô tả

Trong một thế giới mà Joker được dứt bệnh và vào vai thiện, còn Batman thì đi quá giới hạn của mình mà không ai ngăn được, cùng với việc Alfred nằm hấp hối, liệu điều gì sẽ xảy đến với Gotham khi Batman bị bắt giữ và giam lỏng tại Nhà Thương Điên Arkham, còn Joker lại trở thành Hiệp Sĩ Minh Bạch?

Chương

 • Version 0 - .Lượt xem
   • 2B14/01/20191277
   • 2A25/11/20182753
   • 1B04/01/20184189
   • 1A04/01/20184547

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19
Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504