Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Cùng comicvn.net đến với phần dạo đầu cho sự kiện trọng đại của Batman - kết hôn cùng Catwoman - thông qua những tập truyện ngắn kể về sự chuẩn bị của những nhân vật xung quanh cả hai với những nút thắt thú vị.

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Nội dung mô tả

Cùng comicvn.net đến với phần dạo đầu cho sự kiện trọng đại của Batman - kết hôn cùng Catwoman - thông qua những tập truyện ngắn kể về sự chuẩn bị của những nhân vật xung quanh cả hai với những nút thắt thú vị.

Chương

Bình luận

F88 1212