Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Cùng comicvn.net đến với phần dạo đầu cho sự kiện trọng đại của Batman - kết hôn cùng Catwoman - thông qua những tập truyện ngắn kể về sự chuẩn bị của những nhân vật xung quanh cả hai với những nút thắt thú vị.

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Nội dung mô tả

Cùng comicvn.net đến với phần dạo đầu cho sự kiện trọng đại của Batman - kết hôn cùng Catwoman - thông qua những tập truyện ngắn kể về sự chuẩn bị của những nhân vật xung quanh cả hai với những nút thắt thú vị.

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502