Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Cùng comicvn.net đến với phần dạo đầu cho sự kiện trọng đại của Batman - kết hôn cùng Catwoman - thông qua những tập truyện ngắn kể về sự chuẩn bị của những nhân vật xung quanh cả hai với những nút thắt thú vị.

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Batman - Trước Ngày Hôn Lễ | Preludes to the Wedding

Nội dung mô tả

Cùng comicvn.net đến với phần dạo đầu cho sự kiện trọng đại của Batman - kết hôn cùng Catwoman - thông qua những tập truyện ngắn kể về sự chuẩn bị của những nhân vật xung quanh cả hai với những nút thắt thú vị.

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504