Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên Kỳ 1B, next Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên Kỳ 2

Bộ truyện chuyển thể dựa trên tựa game Arkham Knight, nói về sự khởi đầu của Jason Todd từ Robin - trợ thủ của Batman trở thành Arkham Knight. , Kỳ 1B

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2