Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Bộ truyện chuyển thể dựa trên tựa game Arkham Knight, nói về sự khởi đầu của Jason Todd từ Robin - trợ thủ của Batman trở thành Arkham Knight.

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Nội dung mô tả

Bộ truyện chuyển thể dựa trên tựa game Arkham Knight, nói về sự khởi đầu của Jason Todd từ Robin - trợ thủ của Batman trở thành Arkham Knight.

Chương

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2
Ken Sunclub 0302_0303 One88 MObile 1502