Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Bộ truyện chuyển thể dựa trên tựa game Arkham Knight, nói về sự khởi đầu của Jason Todd từ Robin - trợ thủ của Batman trở thành Arkham Knight.

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Batman: Arkham Knight - Genesis | Hiệp Sĩ Arkham - Khởi Nguyên

Nội dung mô tả

Bộ truyện chuyển thể dựa trên tựa game Arkham Knight, nói về sự khởi đầu của Jason Todd từ Robin - trợ thủ của Batman trở thành Arkham Knight.

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504