Bát Tiên Đạo Chapter 84: Kinh Lôi Phá Điện, next Bát Tiên Đạo Chapter 85

Truyện lược thuật hành trình diệt ma trừ yêu, quyết tâm tiêu trừ nghịch chủng hạ phàm để hồi sinh cho Satan của Bát Tiên, Truyện vẽ truyền thuyết Bát Tiên theo hình tượng hiện đại, vũ khí và võ công cũng hoàn toàn mới.... , Chapter 84: Kinh Lôi Phá Điện

Bát Tiên Đạo

/ Chapter 84: Kinh Lôi Phá Điện
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212