Bạch Phát Quỷ Chapter 7: Thiên Hạ Đệ Nhất (Hết), next Bạch Phát Quỷ Chapter 8

Bạch Phát Quỷ là bộ truyện ngắn của Tư Đồ Kiếm Kiều, phóng tác từ Bạch Phát Ma Nữ Truyện. Bạch Luyện là một thiếu nữ bình thường, cơ duyên gặp được Ưu Đàm Kỳ Hoa, có sức mạnh hơn người. Võ Lâm chính đạo nghi kỵ, tìm mọi cách để tiêu diệt, hi vọng dương danh thiên hạ, một cô gái ngây thơ bị dồn ép vào đường cùng, thành "Bạch Phát Quỷ"! , Chapter 7: Thiên Hạ Đệ Nhất (Hết)

Bạch Phát Quỷ

/ Chapter 7: Thiên Hạ Đệ Nhất (Hết)
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212