AO NO FLAG Chapter 34, next AO NO FLAG Chapter 35

Câu chuyện tình yêu "thuần khiết của tuổi trẻ” bắt đầu khi ba học sinh trong năm thứ ba và năm cuối cùng của họ gặp nhau trong một thời gian khi họ đang lo lắng về con đường tương lai của mình. Chờ đợi họ là những ngày ngọt ngào, đau đớn và đau lòng. , Chapter 34

AO NO FLAG

/ Chapter 34
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19