Anitomo Chapter 29, next Anitomo Chapter 30

Nanase, lịch sự, một cô gái lạc hậu, cuối cùng thì cũng có bạn trai lần đầu tiên. Anh ấy là một anh chàng tốt bụng, là một người bạn tốt của anh trai Nanase. Tuy nhiên, cả hai người đều không biết mình nên làm gì tiếp theo… , Chapter 29

Anitomo

/ Chapter 29
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212