Anh Hans và cô nàng soviet

Thử lửa trước khi nhúng chân vào show vít ah nhằm Edit >Truyện này trên face khá nổi nên chắc 90% người biết nên ko giải thích dài*Truyện kể một anh Hans ngu người yêu một chị Nga nhưng ko ngố( Soviet ) và đây là những câu chuyện cười ra nước mắt và phọt cơm khi ăn. Chấm hết*Lần đầu Edit có gì giơ nhẹ, đánh khẻ. Góp ý chỗ nào ko đc thì mình chỉnhLưu ý : chuyện này mình đã xin phép đc dịch và úp từ chủ nhân của bộ chuyện nên ai đăng hay sửa lại thì kèm link dưới đây cho mình nhờ và đây là link bản Raw nên ai muốn xem trước thì cứ việc xem.

Anh Hans và cô nàng soviet

Anh Hans và cô nàng soviet

Nội dung mô tả

Thử lửa trước khi nhúng chân vào show vít ah nhằm Edit >Truyện này trên face khá nổi nên chắc 90% người biết nên ko giải thích dài*Truyện kể một anh Hans ngu người yêu một chị Nga nhưng ko ngố( Soviet ) và đây là những câu chuyện cười ra nước mắt và phọt cơm khi ăn. Chấm hết*Lần đầu Edit có gì giơ nhẹ, đánh khẻ. Góp ý chỗ nào ko đc thì mình chỉnhLưu ý : chuyện này mình đã xin phép đc dịch và úp từ chủ nhân của bộ chuyện nên ai đăng hay sửa lại thì kèm link dưới đây cho mình nhờ và đây là link bản Raw nên ai muốn xem trước thì cứ việc xem.

Chương

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19
Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1503-1505 FAbet 2504